Home  Portfolio  Werkwijze  Contact


  Werkwijze

De kosten van de werkzaamheden door Marc worden berekend op basis van een uurtarief à € 90,- incl. BTW. U ontvangt om de zoveel tijd een factuur voor de gemaakte kosten. Er kan een inschatting worden gemaakt over wat er allemaal voor nodig is en het aantal uren dat er besteed mag of moet worden, met bijvoorbeeld een maximum. Dit kan vooraf worden vastgelegd. Deze uren worden zo effectief mogelijk gebruikt om met een goed rendement, het best mogelijke resultaat te krijgen.

Wanneer U in eerste instantie een analyse van Uw huidige situatie wilt of de tekeningen van Uw woning wilt voorleggen om te brainstormen over mogelijkheden, slimme oplossingen en prachtige ruimtes, dan wordt er € 200,- incl. BTW berekend. Zo'n gesprek duurt ruim 2 uur, meestal bij U thuis.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JeeBee Design